8 december 2019 in Yugorsk

De uitslag

# Naam Nat 1 2 3 4 5 6 P
Kamensk-Uralsky 35
1 Nikita Tarasov 2 3 3 3 d 2 13
2 Vladimir Bobin 3 3 3 3 12
11 Hans Weber 1 1 2 1 2 3 10
Glasov 26
9 Charly Ebner 1 1 1 0 2 5
10 Ivan Volkov 0 0 1 1 1 3
15 Evgeny Sharov 3 3 3 3 3 3 18
Yaroslavl 25
5 Jasper Iwema 0 2 1 0 3
6 Evgeny Urakov d 1 3 2 2 0 8
13 Eduard Krysov 2 3 2 1 3 3 14
Lukhovitsy 18
3 Sergey Makarov 2 2 2 2 d 1 9
4 Alexey Kolganov 1 0 0 1 2
12 Harald Simon 1 2 0 3 1 0 7
Almaty 16
7 Pavel Nekrasov 1 2 2 0 1 6
8 Denis Slepukhin d 0 0 0 0 0 0
14 Andrey Shishegov 3 2 1 2 2 10